ردیف نام پروژه محل اجرا کارفرما تاریخ شروع پروژه تاریخ پایان پروژه
۱ مجتمع تجاری ،اداری ، اقامتی برج بازار بین الملل مشهد شرکت سپاددست خاوران ۱۳۹۳/۱ در دست اجرا
۲ مجتمع تجاری اداری یاس مشهد شرکت زیبا سازه توس گام ۱۳۹۳/۳ در دست اجرا