ردیف شرح کار محل کارفرما تاریخ شروع کار تاریخ پایان کار
۱ برج اداری- تجاری ملل(برج بازار) مشهد شرکت سپاددست خاوران ۱۳۹۳/۱/۱۵ در دست اقدام
۲ مجتمع تجاری اداری یاس مشهد شرکت زیب سازه توس گام ۱۳۹۳/۳ در دست اقدام